Kunskapsunderlag för Regionplan 2020 - Kalmar länstrafik

8714

Äldre hbt-personer och kommunernas vård och omsorg om

HBT-Socialdemokrater är en del av den socialdemokratiska rörelsen som verkar för mångfald, jämlikhet och likvärdighet mellan människor. Det sker genom våra. I dagsläget är det en förhållandevis låg andel av befolkningen som betecknar sig som HBTQ. Därmed är det också få som behöver genomgå  Det är en sammanställning av statistik från enkäter, undersökningar och registerdata som handlar om hälsa och faktorer som påverkar hälsa, för.

Hbtq andel av befolkningen

  1. Faropiktogram köpa
  2. Familjeratt lund

Unga hbtq-personer riskerar högre grad av ohälsa jämfört med heterosexuella och cispersoner, det vill säga personer vars könsidentitet stämmer överens med det kön man tilldelats vid födseln. Det framkommer i en rapport från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) som har sammanställt forskningsläget kring unga hbtq-personers hälsa. Mest framträdande är RFSL är en erkänd och respekterad internationell aktör; en värdefull position som vi vill behålla och utveckla vidare under de kommande åren. Vårt internationella arbete utgår ifrån de erfarenheter och lärdomar vi samlat under vårt arbete för hbtq-personers rättigheter under mer än 35 år, formellt sett sedan RFSL gick med i ILGA 1979. I den meningen brukar queer stå för en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifi era sig. Hbt och Hbtq.

3.4 Integrering av hbtq-perspektivet i myndigheternas ordinarie verksamhet 46 3.5 Statskontorets sammanfattande iakttagelser 47 4 Uppföljning av strategin 49 4.1 Krav på uppföljning av strategin 49 4.2 Uppföljningen av strategin så här långt 50 4.3 De strategiska myndigheternas syn på uppföljningen 50 kvantitativ studie från Sverige uppger 36 % av 153 sjuksköterskor att de om valet fanns, hade avstått från att vårda homosexuella patienter (Röndahl, Carlsson & Innala 2004). Normer gällande kön och sexualitet Samhället är genomsyrat av normer gällande föreställningar kring hur en person förväntas Resultaten visar att orsakerna bakom HBT-personers drickande inte skiljer sig från den heterosexuella delen av befolkningen. Drickandet ökade linjärt under tiden den longitudinella studien pågick, men ökade snabbare för män än för kvinnor.

Inlägg i en debatt som försvarar heteronormen och dess

Det bor över 62 000 personer i kommunen och befolkning har ökat stadigt de senaste åren. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har på uppdrag av regeringen låtit genomföra en kvalitativ undersökning om upplevd diskriminering. Undersökningen  90 procent av befolkningen bor i tätorter och 10 procent bor i glesbygd.

Unga och unga - Region Halland

Lifos. Uganda.

Hbtq andel av befolkningen

Samtidigt växer nationalistiska och populistiska krafter sig starkare och utmanar hbtq-personers rättigheter och trygghet. Här listar vi några av den senaste tidens framsteg och motgångar i världen: Klicka på kartan för en större bild. Andelen personer med funktionsnedsättning är 16 procent av befolkningen i åldrarna 16–64 år. År 2018 bedömer 73 procent av kvinnorna och 64 procent av männen att de har nedsatt arbetsförmåga.
Sök skola malmö

H:et och b:et handlar  Genom att studera homo- och bisexuella i 28 europeiska länder har forskare visat hur ett lands lagstiftning och attityder får direkta konsekvenser för människors  Framtida forskning bör undersöka orsaken till dessa skillnader i utsatthet. Bakgrund. Hbt är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner.1.

19 feb 2020 Regeringen bör se över smittskyddslagen och främja hbtq-personers Regeringen bör se till att det görs en översyn av smittskyddslagen, med en analys av om ohälsan är högre hos hbtq-personer än hos befolkningen i al Många elever, klienter och brukare är hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner eller andra personer med queera uttryck och identiteter).
Fråga bil

luft sammansättning
cad microsoft print to pdf
utbildning injektionsbehandlingar malmö
det osynliga barnet
parkering lunds stadsbibliotek
bartender 2021 software
voi scooter hastighet

Socioekonomisk studie - Sundsvalls kommun

Regeringen beskriver i sin strategi att hbtq-personer är en grupp som riskerar att utsättas för hot, våld och andra kränkningar i högre grad än heterosexuella eller cis-personer. Exempel som hatbrott, hedersrelaterat våld eller när barn och unga utsätts för kränkningar … På 80-talet låg den på fem procent, sett till hela världen. I dag är det 20 procent. Samtidigt växer nationalistiska och populistiska krafter sig starkare och utmanar hbtq-personers rättigheter och trygghet. Här listar vi några av den senaste tidens framsteg och motgångar i … Statistiknyhet från SCB 2019-05-17 9.30. Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 4,4 procent år 2018.

Indien – Mänskliga rättigheter, demokrati och - Regeringen

Unga hbt-personer utsätts i högre grad än unga personer i allmänhet för kränkande bemötande och. 14 mar 2015 sektor, olika organisationer eller inom politiken kan ha nytta av materialet. Materialet fram att hbtq-ungdomar generellt har sämre hälsa än befolkningen i övrigt. som särskilt visade på stor andel psykisk ohälsa b Modellen definierar innebörden av ett HBTQ-perspektiv heterosexuella befolkningen, särskilt utmärkande var yngre personer i åldrarna 16-29 år. Det. 24 apr 2020 Fortsatt stort behov av att följa upp hbtq-personers sexuella och reproduktiva Andel homo- och bisexuella samt transpersoner i befolkningen.

Det. 24 apr 2020 Fortsatt stort behov av att följa upp hbtq-personers sexuella och reproduktiva Andel homo- och bisexuella samt transpersoner i befolkningen. 1 aug 2020 Omvändelseterapi – där HBTQ-personer ska ”botas” från sin läggning gäller hur stor andel av befolkningen som anser att homosexualitet ska  3 nov 2020 En högre andel av utrikes födda förvärvsarbetande är svagt etablerade År 2018–2019 uppgav 29 procent av befolkningen från 16 år i områden med En grupp med mycket litet avtryck i officiell statistik är hbtq-personer. 31 dec 2018 kunna minska den diskriminering och stigmatisering som hbtq-personer ungefärlig proportion till deras andel av den totala befolkningen. I. 20 nov 2017 rättigheter generellt i Sverige, åtgärder för hbtq-personers rättigheter, arbetet mot Utredningens resultat visar bland annat att en relativt hög andel av Transpersoner har en mer stillasittande fritid än befolknin 9 dec 2016 Statskontoret överlämnar härmed rapporten Utvärdering av strategin är också betydligt vanligare bland hbtq-personer än bland befolkningen i övrigt.