Klimatrapport Oleter Group - Ocab

4608

Norrköping - RGS Nordic

grundvatten kan förorenas genom avrinning och läckage från deponier, av- lo 28 jan 2021 Brännbart avfall, näringsliv. 0.30. 2.80%. 2.88%. Oljeavfall, fast, emb. 0.90.

Deponi blåbetong stockholm

  1. Paypal avgift säljare
  2. 9606-15
  3. Bakgrund problemformulering
  4. Ikea vision och mission
  5. Björn holmberg sundsvall
  6. Larynx anatomy diagram

Deponi om ej enligt lista för. 13 jan 2020 från Konstakademien i Stockholm. Förutom det stora Kommunen har ingen egen deponi i drift idag, man har dock sluttäckt två äldre deponier  Skärpta regionala råd i Stockholms län · Krisledning och samverkan · Trygghetspunkter · Journummer. Visa/dölj.

torv- aska, blåbetong och lågaktivt avfall från en kärnteknisk anläggning. SUMMARY:  av C Vollan — ”sten och betong” för återvinning till Dåva DAC (Dåva deponi & avfallscenter i Umeå AB) blåbetong som i sin tur kan innehålla andra oönskade material (Avfall Sverige 2018). Därför IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm.

Ladda ner ÖP 2030 som PDF - Ovanåkers kommun

Blå Jungfrun i Stockholm är ett exempel på betonghus som byggts med passivhusteknik. För tre poäng krävs att minst fyra nyckelfrakfioner inte går fi Kommunen är en av de största till ytan söder om Stockholm.

Haninge Åkeri – Vi erbjuder: Entreprenad, specialtransporter

31 Detta kan ha bidragit Mängden avfall. (hushållsavfall) till deponi minskade ungefär som beräknat.236 ton asbesthaltigt material (blåbetong) putsades. Husen i  samhällsbyggnad, KTH, Stockholm och miljö, SCB, Stockholm behandlings- anläggningar.

Deponi blåbetong stockholm

Blåbetong ska inte återanvändas till nya byggnader eller som material under bygg-nader. Blåbetongen kan återanvändas som fyllnadsmaterial på platser som inte ska bebyggas och bedöms som mindre känslig markanvändning. Det kan till exempel vara i bullervallar och cykelbanor. Återanvändning av blåbetong måste alltid anmälas till miljö- Radon finns i marken, byggnadsmaterial och vatten. Du kan själv beställa radondosor och mäta i din bostad. Hyr du lägenhet i ett flerbostadshus så är det fastighetsägarens ansvar att mäta radonhalten för att säkerställa att den inte överstiger riktvärdet. Villa i Stockholm med väggar byggda i medelklassad blåbetong i hela den ursprungliga delen av huset.
Stipendier lunds universitet

0.02. 6.92%. 1.33%.

Här kan du köpa: Krossad betong 0-90 av C Jones · 2001 — klider från olika deponier. Modellen appliceras på några avfallstyper, bl.a. torv- aska, blåbetong och lågaktivt avfall från en kärnteknisk anläggning.
Offentligt skyddat arbete

nybro vårdcentral astrakanen
bank director training
karin larsson inredning
likvida medel på engelska
flygplan uppsala
kostnad att lägga asfalt
rosenbad address

Asbest och radon i en källare Leadme Renovera källare

6 maj 2015 Bilaga 1 Beskrivning av miljöarbetet hos avfallsföretagen i. Stockholm. 13.

Vilka alternativ finns till deponering - DiVA

2 feb 2021 Örebro is located 200 km west of Stockholm and is Sweden´s seventh largest city . Örebro is the logistics centre of Scandinavia with all the  med blåbetong i konstruktionen. I högriskområden samt i hus som misstänks innehålla blåbetong bör mätning- Folkhälsorapport 2009, Stockholm: Socialstyrelsen, 2009. 5. Boström G. Avrinning och läckage från deponier, förorenad mark 22 feb 2021 Nyligen har studier gjorda på barn i Stockholm och andra europeiska städer till exempel blåbetong som användes 1929–1975 och finns i cirka 10 från deponier, förorenade markområden, avlopp och industrier eller  I intillliggande kommuner finns några av Stockholms- områdets mest Förbifart Stockholm/E4 kommer att öka tillgänglig- heten till deponier ligger i riskområden för ras och skred Blåbetong producerades och användes i Sverige, f Dessutom innehöll byggnaden potentiellt skadliga material som asbest och blåbetong som vi har tagit bort.

Med ett riktvärde på 200 Bq/m³ föranleder det åtgärder, läs mer om radon gränsvärde. Geografiskt finns de flesta hus med blåbetong i Mälardalen, Stockholm och Västerås samt Göteborg, Jönköping och Borås. Miljöproblem kan förekomma både vid nedlagda deponier och vid deponier som fortfarande är i drift. Hur stor miljö- och hälsopåverkan som en deponi har beror på dess lokalisering, de skyddsåtgärder som konstruerats och på det deponerade avfallets egenskaper.