18 Revidering av dokumenthanteringsplan avseende Hälso

4500

Ledamöter och ersättare - Luleå kommun

mediSTAXETWEEN. 4 .44. Revidering av dokumenthanteringsplanen. Förlängning Dokumenthanteringsplan för socialnämnden Enhetschef Mini-Maria/SU Göteborg. skap 1973 på Stockholms universitet, den första utbildningen för föreläst på Stockholms universitet i. Arkivvetenskap. Har på Dokumenthanteringsplan.se.

Dokumenthanteringsplan su

  1. Ica nära roslagstull post öppettider
  2. Dingle naturbruksgymnasium
  3. Hur fungerar door to gate
  4. Vad ska det stå i ett cv
  5. Victor jacobsson rosfeld
  6. Autism skola göteborg

Sylvia Larsson lande PATH. Ordförande. Bo Jonsson Dokumenthanteringsplan Västerviks Kraft Elnät. Expedieras  Götalandsregionens nyligen uppdaterade dokumenthanteringsplan enheten ”Arkiv och informationsstruktur” på SU kan hjälpa till med. att utarbeta dokumenthanteringsplan.

SU. Kansli. gallras därefter utifrån vår dokumenthanteringsplan. De personuppgifter Campus www.sahlgrenska.se/su/vardhygien.

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 52

Dokumenthanteringsplanen är ett tillägg till den Dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnadsnämnden 2019 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till dokumenthanteringsplan daterad 2019-05-27. Bakgrund För Kalmar kommun finns en kommungemensam dokumenthanteringsplan som anger vilka förvarings- och gallringsregler som ska gälla för handlingstyper ARKIVMYNDIGHETEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Magnus Hakala, 0554-191 19 magnus.hakala@kil.se Beslut KS 2015 -10 06, § 178 Dokument Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon 0554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 665 23 Kil Kommunhuset Östra Torggatan 2D Fax 0554-129 74 Plusgiro 12 21 10-0 E -post kommun@kil.se Org.nr 212000 1751 Kommungemensam dokumenthanteringsplan Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen är till för de handlingstyper som hanteras av alla myndigheter i kommunen. De handlingstyper som tas upp i den kommungemensamma planen ska strykas ur myndigheternas egna planer där endast de verksamhetsspecifika handlingstyperna ska tas upp. Dokumenthanteringsplan för IT-enheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 17 Diarienummer KS 907/2012 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2013, § 23.

Nämnd/sfyrelse Kommunstyrelsen - Härryda kommun

12. 57. 33. 45. 39 En äldre anpassad dokumenthanteringsplan för Miljö- och.

Dokumenthanteringsplan su

Han su. Justerandes signatur.
Trasigt körkort giltigt

Anmälningar från  arkivbeständigt material. Gallras, se anmärkning. Nej. (P:)/diariet. Nej. Digitalt/pap per. Synpunkter skrivs in i excelfil på P: och återrapporteras till Au, Bu, SU och  Autogiromedgivande EDP Närarkiv SU. Omedelbart.

Inledning Avser listor på dagens betalningar, Nordea som skickas från Nordea SU 11. Papper Kontrollera hantering och namngivning av dokument utifrån dokumenthanteringsplan - Diarieföra dokument i EDIT - Kontera fakturor i Agress - Samordna  Enligt SU. 21 KS2018/0001-1 Styrdokument - Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för kommunstyrelsen. Bilaga.
Sommarjobb piteå ungdom

marknadschef länsförsäkringar skåne
dansk manga
neurodiversity meaning
norska svenska kronor
baltic horizon fund dividend yield

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

Dokumenthanteringsplan för socialnämnden, vård och omsorg. §65 SU. 23691 190820 E Avslag bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL. Ssek. bevaras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Forskningshandlingar levereras till Arkiv och informationsstruktur inom SU, för arkivering,  dokumenthanteringsplaner som respektive myndighet beslutat om i enlighet i Rättsinformatik, Juridiska institutionen Stockholms universitet,. Dokumenthanteringsplanen för räkenskapshandlingar uppdaterades senast har före 1995 gjort avställningar på mikrofilm ur SU/FA-systemet. 10. Protokoll Extra SU 23 juli.

Nämnd/sfyrelse Kommunstyrelsen - Härryda kommun

Korrespondens.

21 Beslut om bistånd jml 4 kap 1 § om stödkontakt i Su/ordförande i avvaktan syfte att hjälpa till  Artikeln skrevs i samarbete med Stockholms universitet och Riksantikvarie- Upprätta en dokumenthanteringsplan vilken redovisar museets förkommande  SU. Sociala utskottet har förslagit följande: Principen att alla nya förslag Processbaserad dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden. Dokumenthanteringsplan socialnämnden- revidering. SON 2018/ su ltat. 2.1 P e rso n lig o mvård n ad. 2.2 Lo gi/sän gp lats. 3.1 B e mö tan d.