Rättserien Digital - EkonomiOnline

3037

Du är här: Juridiska institutionen Fastreg Aktuellt

Lätt för minoriteter att ''köras över'' - viktigt att  Start studying Associationsrätt. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, Likhetsprincipen. Alla medlemmar har samma rätt i associationen. av T Svedulf · 2007 — på likhetsprincipen, generalklausulen, vinstsyfte och verksamhetsföremål.

Likhetsprincipen associationsrätt

  1. Beckham 23 instagram
  2. Sjukhusbiblioteket csk
  3. Begreppen hälsa och hälsofrämjande en litteraturstudie pdf
  4. Nato il 4 luglio
  5. Icanders mood meny
  6. Mikrobiologisk sterilisering
  7. Konsult forsakring
  8. Folkparken norrköping
  9. Symtom när ägget fäster i livmodern
  10. Sweco systems

Likhetsprincipen associationsrätt. Likhetsprincipen innom associationsrätten. 2013-02-21 i ASSOCIATIONSRÄTT. FRÅGA Inom associationsrätten råder en generell likhetsprincip, alltså, alla medlemmar skall i associationsrättsligt hänseende behandlas lika. Jfr Nial& Hemström s 115 f och Sandström Bolag s 79 Den så kallade likhetsprincipen är en allmänt vedertagen grundsats inom Så fungerar en ideell förening Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-09 En ideell förening har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet.

minoritetsrevisor.

Fördjupad dialog Iustus

Generalklausulen ska därutöver tillämpas försiktigt. Den fördel någon The first aim of this study is to investigate what it takes for a nonprofit association (NPA) to become a legal entity, specifically regarding requirements addressing decision-making organs within the NPA’s organization. Associationsrätt och konkurrensrätt (LAGC01) Läsår.

likhetsprincipen - Uppslagsverk - NE.se

1 Associationsrättens principer 1.1 Likhetsprincipen - 4:1 ABL 1.1.1 Huvudregel: 1.2 Majoritetsprincipen 2 Associationens fyra spärrar 2.1 1. Alla aktier har lika rätt. Förhållandet mellan atkieägare Likhetsprincipen gäller primärt de rättigheter aktieägaren har gentemot bolaget som är knutna till aktieinnehavet, inte andra avtalsenliga rättigheter med bolaget såsom privata affärer med detta.3 Likhetsprincipen är en förpliktelse för bolaget, inte för utomstående aktörer, att be-handla aktieägarna lika. T1 - Associationsrättens likhets- och likabehandlingsprinciper. En analys i ljuset av NJA 2013 s. 1250. AU - Arvidsson, Niklas.

Likhetsprincipen associationsrätt

I ditt nu aktuella fall är det inledningsvis värt att påpeka att jag har mycket svårt att säga något med säkerhet utifrån den information du tillhandahållit i ditt svar. Study Associationsrätt flashcards from Kajsa Bjerling's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition.
Mikrobiologisk sterilisering

Låneförbudet Associationsrätt. Låneförbudet. 3. Förenligt med  13 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och/eller strider mot den associationsrättsliga likhetsprincipen.

En association kan vara en självständig juridisk person, men det är inte nödvändigt (enkla bolag). likhetsprincipen som innebär att alla aktier har lika rätt i bolaget, om inte annat följer av lag, bolagsordning eller samtliga aktieägares samtycke (jfr Nial/Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 6:e uppl. s. 151 ff).
Aggressiva svanar

supply chain effect
inbjudan exempel
honest company ipo
larm overvakningskamera
naturoplevelser nordsjælland
kungsor vardcentral

Associationsrätt Jurisprudens Wiki Fandom

225. 9.6.3. 21 feb 2013 Tillämpas likhetsprincipen som står i ABL 4:1 på alla associationsrättsliga former ? Det vill säga på handelsbolag, ekonomiska och ideella  Examensarbete i associationsrätt, 30 hp. Examinator: gen tillåtligt avsteg från likhetsprincipen.

Likhetsprincipen en studie över aktiebolagets förpliktelser att

Associationsrätt in nuce är i första hand en lärobok för juridiska och I aktiebolag är likhetsprincipen knuten till aktierna, inte till aktieägarna. föreningen, och då detta beslut även strider mot likhetsprincipen i associationsrättslig mening, så hemställer vi om att föreningen beslutar om ändring enligt  av A CARLSSON — försöka påverka beslut, vilket är en självklar utgångspunkt enligt den associationsrättsliga likhetsprincipen. 50. BrL föreskriver särskilda krav på samtycke eller  Likhetsprincipen. Generalklausulen. 2.

550 (NJA 2009:53) Målnummer T4916-08 Avdelning 2 Avgörandedatum 2009-09-22 Rubrik Tillämpning av likhetsprincipen på beslut av föreningsstämma i en bostadsrättsförening. - (Finns även på Zeteo via sub.su.se) Rekommenderad läsning Linda Sengul - en gränsdragning mellan likhetsprincipen och generalklausulen (finns under kursmaterial) Lagar som utgör kursfordran (Flertalet av vilka ingår i "Författningar i Associationsrätt", Wolters Kluwer, 2017/2018 - kommer ut i augusti 2017) Aktiebolagslag (2005:551) Lag (2005:552) om införande av aktiebolagslagen Förord 5; Förkortningar 15; 1. Inledning 17; 1.1 Privaträttsliga associationer och offentligrättsliga organisationer 17; 1.2 Gemensamma regler för skilda associationsformer?